ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
Roi Et Provincial Court
News
นายรพีพงศ์ ช่วยประทิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นางอมรวดี สังฆคาม ปานแป้น ภริยาของ นายสุริยา ปานแป้น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายยงทวี กะวิกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ประจำปี ๒๕๖๔ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นายยงทวี กะวิกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีมอบสัตสดกมหาทาน เนื่องในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๔” นายยงทวี กะวิกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ นายยงทวี กะวิกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และในเวลาเดียวกันนี้ ได้มอบหมายให้ นายศิรพงศ์ ขวัญแก้ว ผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายยงทวี กะวิกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ นายวิษิฐร์ บัญชาพัฒนศักดา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการศาลจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการรับคำสั่งคดีจัดการมรดกภายในวันเดียวกับวันนัดไต่สวนคำร้อง โดยนายยงทวี กะวิกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด และนางสาวอาจารี สุนทรพินิจกิจ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด นายยงทวี กะวิกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายศิรพงศ์ ขวัญแก้ว ผู้พิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทานและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

แนะนำศาลยุติธรรม

 

D-Court หรือ ศาลดิจิทัล คืออะไร

 


เอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียนประกันหรือ
หลักประกันในการปล่อยชั่้วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย


แจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image